Tuesday, December 8, 2009

SOLAT - KEBAIKAN DARI PERSPEKTIF SAINS


SOLAT - KEBAIKAN DARI PERSPEKTIF SAINS karya FATIMAH IBRAHIM,WAN ABU BAKAR WAN ABAS  & NG SIEW CHEOH
-BUKU INI MENGUPAS HASIL KAJIAN AWAL KESAN SOLAT KE ATAS KESIHATAN.OBJEKTIF KAJIAN TERSEBUT DIJALANKAN ADALAH UNTUK MENENTUKAN KESAN SOLAT TERHADAP KESIHATAN FIZIKAL DAN MENTAL PENGAMALNYA,TERMASUKLAH KESAN KE ATAS SISEM KARDIOVASKULAR,KOMPOSISI TUBUH BADAN , ISYARAT OTAK DAN AKTIVITI OTOT.WALAUPUN KAJIAN TERSEBUT BERBENTUK PENYELIDIKAN SAINTIFIK TETAPI BUKU INI MEMBENTANGKAN DAPATANNYA DALAM FORMAT YANG SESUAI UNTUK BACAAN MASYARAKAT UMUM...

RM 29.90 (SEM.MALAYSIA)
RM 31.90 (SABAH/SARAWAK)

No comments:

Post a Comment